V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ANTOŠ, Václav

Václav ANTOŠ (* 23. 9. 1942 Mcely, okres Nymburk, †13. 12. 1989 Ostrava)  – herec. Začínal jako elév v Horáckém divadle v Jihlavě (1961–1962) a po absolvování DAMU (1966) nastoupil do angažmá ve Státním divadle v Ostravě. Drobné figurky hrál ve filmech Komedie s Klikou (1964), Marketa Lazarová (1967), Bitva o Hedviku (1972), Město nic neví (1975), Trnové pole (1980), Lukáš (1982) a Už se nebojím (1984). Hojnější uplatnění před kamerou nalezl v ostravském studiu ČST: v inscenacích (Dopiš doma, 1983; Slaný sníh, 1984; Tvář za oknem, 1985; Neplač, přírodo, já za to nemohu, 1989) a seriálech (Dispečer, 1971–72; Kamenný řád, 1976; Stavy rachotí, 1983; Bez ženské a bez tabáku, 1980; Přátelé Zeleného údolí, 1980; Jahody na stéble trávy, 1984; Logaritmus lásky, 1985).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!