V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POSPÍŠIL, Karel

Karel POSPÍŠIL (* 4. 1. 1938 Třebíč, † 11. 4. 2015 Praha)herec; syn operetního herce Karla Pospíšila (* 1918). Od absolvování hereckých studií na JAMU (1962) prošel praxí na oblastních scénách v Pardubicích (1962–66), Liberci (1966–81, 1983–85) a Hradci Králové (1981–83). Po jedenácti sezonách v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého, respektive Divadle Labyrint (Dobové tance, Travestie, La Musica) se stal roku 1994 členem činohry Národního divadla (Hrdina Západu, Oidipús vladař, Bloudění, Pašije). Jeho herectví se proměňovalo od rolí šaramantních diskutérů a škodolibých intrikánů až po nadurděné charaktery a komické staříky či uštěpačné glosátory. S filmem přišel do pracovního kontaktu pouze prostřednictvím tří rolí: vyšetřovatel ve Smyczkově fiktivním dokumentu o agresivním chování fotbalových fanoušků Proč? (1987), štolba v romantické baladě V. Drhy O třech rytířích, krásné paní a lněné kytli (1996) a farář ve Vojnárově poetické existenciální baladě Cesta pustým lesem (1997). Z tv. obrazovky ho diváci znají např. z inscenace Chytit vítr (2000), a především jako a vášnivého entomologa na penzi Viléma Raise v seriálu Rodinná pouta III (2006), respektive Velmi křehké vztahy (2007–08).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!