V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POSPÍŠIL, Jára/Jaroslav

Jára/Jaroslav POSPÍŠIL (* 26. 1. 1905 Jihlava, † 11. 2. 1979 Praha)operetní zpěvák-tenorista a herec; syn sbormistra a soudce Antonína Pospíšila (1879–1949) a bývalý manžel herečky H. Vítové. Studoval reálné gymnázium v Jihlavě a Moravských Budějovicích, kde se také vyučil drogistou. Zpíval od dětství sólově i ve sborech. Hudební základy si osvojil u otce a další pěveckou průpravu získal u Egona Fuchse na Pražské konzervatoři (1923–28). Profesionální kariéru začínal v olomoucké opeře (1929–32) jako lyrický tenor. Největší příležitost v tomto oboru dostal, když byl angažován do pražské Velké operety (1932–41). Během této doby se svým lyrickým, technicky kultivovaným hlasem příjemného zabarvení a ztepilým zjevem i přes nedostatky v hereckém projevu postupně vypracoval na našeho nejpopulárnějšího operetního tenoristu 30. let. Za okupace byl z rasových důvodů perzekvován a nesměl veřejně vystupovat. Po osvobození byl sólistou Komické zpěvohry v karlínském Varieté (1946–48), odkud přešel na dva roky do Divadla Na Fidlovačce, aby se opět vrátil do dnešního Hudebního divadla v Karlíně, kde působil až do odchodu na odpočinek (1968). I poté přispíval svým zpěvem k obohacení četných zábavných pořadů, vytvořil také vlastní zájezdový program Kouzlo operety. Značnou oblibu, kterou získal jak na scéně, tak na koncertech díky pravidelným rozhlasovým vystoupením a stovkám gramofonových nahrávek, podpořila také jeho spolupráce s filmem. Účinkoval v patnácti titulech, poprvé v německém snímku Senzace (1930) K. Lamače, kde zpíval českou vložku. Do české kinematografie ho přivedla úloha lupiče v Honzlově komedii Peníze nebo život (1932). Vedle postav zpěváků (Jarní písnička, 1937; Výdělečné ženy, 1937; Bláhové děvče, 1938) si zahrál i větší role: hudební skladatel Jaroslav Urban ve film. verzi Benešovy operety U svatého Antoníčka (1933) S. Innemanna, armádní kapitán Kovalský ve Špelinově komedii Klatovští dragouni (1937) a právník Jiří Netolický v další Špelinově komedii Manželka něco tuší (1938). V poválečném období se na plátně objevil jen příležitostně, např. jako Rusín Zlatnikov v Krňanského dramatu Nikola Šuhaj (1947), Karel Hašler v hašlerovské revue Ta naše písnička česká (1967) Z. Podskalského, klavírista v adaptaci Labichovy div. frašky O. Lipského Slaměný klobouk (1971) a zpěvák v Sísově Hudbě kolonád (1975). Roku 1970 uvedla ČST jeho pěvecký portrét a na obrazovce se objevil v seriálu Matka (1970) a tv. filmu Čtrnáctý v řadě (1975). Své vzpomínky shrnul do knihy Hvězdou operety (1978). Patřil také k našim významným filatelistům ceněným i v odborných kruzích.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!