V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POPELKA, Petr

Petr POPELKA (* 11. 7. 1944 Praha, † 17. 11. 2005 Praha)  – herec. Absolvoval studium herectví na DAMU (1967) a během ročního pobytu ve Francii roku 1968 se stal stážistou Mezinárodního střediska pro výzkum divadla v Nancy, kde se seznamoval s div. metodou Jerzyho Grotowského. Po návratu do vlasti působil krátce v ostravském Divadle Petra Bezruče, než byl roku 1969 angažován do libereckého Studia Ypsilon, jemuž zůstal věrný až do předčasné smrti (Mozart v Praze, Sebevrah, Altánek, Vinobraní) s výjimkou angažmá v Černém divadle (1974–78). Od počátku 80. let hrál menší role v desítce filmů, např. spolužák Vaněk (Vrchní, prchni, 1980), předseda komise (Únos Moravanky, 1982), velitel pluka (Zelená léta, 1985), Jirka (Druhý tah pěšcem, 1985), Nousek (Podfuk, 1985), Martínek (Jsi falešný hráč, 1986), Žluva (Vojtěch, řečený sirotek, 1989), bezejmenná epizoda (Divoká svině, 1989) a Da Ponte (Mí Pražané mi rozumějí, 1991). Patrně jeho nejvýraznější film. rolí byla postava herce Tomáše Sosnauera v Křístkově smutné komedii Vyžilý Boudník (1990). Jen zřídka se objevoval na obrazovce (Dveře, 1976; Tvrdý chleba, 1990; Bez rodiny, 2000).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!