V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PONIČANOVÁ, Beta

Beta PONIČANOVÁ Alžbeta, rozená Kindernayová (* 26. 9. 1908 Predajná, okres Banská Bystrica, † 18. 12. 1987 Bratislava)  – slovenská herečka. Absolvovala studium herectví na Hudební a dramatické akademii v Bratislavě (1933) a celý svůj div. život zasvětila účinkování v činohře Slovenského národního divadla v Bratislavě (1933–80), na jehož scéně prošla snad všemi typy ženských postav v žánrově rozmanitém repertoáru, od bujarých koketních poloh v komediích a salónních hrách přes výrazné charaktery svérázných žen až po portréty osamělých, zatrpklých a panovačných stařen. Její herectví se vyznačovalo neobyčejným smyslem pro portrétní psychologii a citem pro nejjemnější odstíny jevištní řeči. Ve filmu debutovala úlohou čeledínovy milé ve Špelinově venkovském dramatu Matkina spoveď (1937). Po válce hrála v několika slov. filmech převážně vesnické ženy (Vlčie diery, 1948; Kozie mlieko, 1950; Rodná zem, 1953). Působivou dramatickou kreaci ji nabídl český režisér Jan Schmidt v postavě staré velitelky skupiny polozdivočelých dívek, které po jaderné katastrofě hledají posledního muže, v apokalyptické vizi Konec srpna v hotelu Ozon (1966). Schmidt ji obsadil také do svých dalších snímků, dobrodružných příběhů Kolonie Lanfieri (1969), Na veliké řece (1977) a Volání rodu (1977). Nositelka Národní ceny (1949) a titulu Zasloužilá umělkyně (1967).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!