V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BROM, Ladislav

Ladislav BROM vl. jm. Kořínek (* 16. 4. 1908 Choceň, okres Ústí nad Orlicí, †  22. 1. 1969 na  cestě z  Montrealu do New Yorku)režisér, scenárista, herec, producent, cestovatel a fotograf. Po absolvování vyšší hospodářské školy v Chrudimi studoval v dramatickém oddělení pražské Státní konzervatoře. Pak účinkoval jako tanečník v Novém německém divadle v Praze, jako operetní tenorista v Jihočeském národním divadle v Českých Budějovicích a jako představitel milovníků v Ostravě, kde se uplatnil i jako režisér. Mnohostranný talent ho záhy přivedl k filmu, kde debutoval drobnou rolí číšníka v chatě ve špionážním snímku Horské volání S.O.S. (1929). Během 30. let vytvořil před kamerou několik větších postav, jako byli např. synové sedláků (Život vojenský, život veselý, 1934; Jan Výrava, 1937), notorický hráč a alkoholik (Bezdětná, 1935), vyslanecký tajemník (Klub tří, 1935) a chalupník (Děti velké lásky, 1936). Postupně se začal věnovat víc jiným profesím u filmu; podílel se na scénářích, psal texty k písničkám, vedl produkci a režíroval sentimentální lidové komedie (Klapzubova jedenáctka, 1938; Ulice zpívá, 1939), ale i sociálně laděné příběhy (Harmonika, 1937; Tulák Macoun, 1939; Skalní plemeno, 1944). Ve 30. letech byl na studijní cestě v Sovětském svazu. Po osvobození podnikl výpravu do Afriky a po komunistickém převratu 1948 zůstal v USA a v Kanadě, kde realizoval dokumentární filmy (mj. African Odyssey, 1966) a publikoval knihy z cest do rovníkové Afriky (česky vyšla v roce 1972 fotografická kniha Africká odysea). Jeho manželka Olga Brom Spencer sestavila o něm knihu Odysea Johna Ladislava Broma: filmaře a cestovatele (2006).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!