V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POLLERT, Emil

Emil POLLERT vl. jm. Popper (* 20. 1. 1877 Liblice, okres Mělník, † 23. 10. 1935 Praha)operní pěvec-basista a režisér; manžel operní sboristky Stanislavy Jelínkové, pradědeček herečky K. Pollertové-Trojanové. Původně se v Praze učil kupectví u svého bratra. Zpěv začal studovat u Františka Pivody, vyškolil se u Moritze Wallersteina. Uměleckou dráhu zahájil roku 1898 v souboru německého divadla v Olomouci a pak byl dlouholetým členem opery Národního divadla v Praze (1900–35), kde od roku 1921 též režíroval. Měl výjimečný hlasový fond, vynikal zvláště jako představitel postav oper Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Jako dohazovač Kecal z Prodané nevěsty (zpíval ho 449×), v jehož roli hostoval i na jiných českých a zahraničních scénách, je zachycen na gramofonové nahrávce a v prvních film. ztvárněních Prodané nevěsty: v němém záznamu div. představení Maxe Urbana (1913) a Innemannově a Kvapilově první zvukové verzi (1933).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!