V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POLÍVKOVÁ, Anna

Anna POLÍVKOVÁ (* 24. 3. 1979 Praha)herečka; dcera herců E. Steimarová a B. Polívky a sestra kostýmní výtvarnice a divadelní režisérky Kamily Polívkové (* 1975). Po studiu na Státní konzervatoři v Praze navštěvovala katedru nonverbálního divadla při HAMU pod vedením C. Turby. Roku 1999 odcestovala do Paříže za studiem Mezinárodní školy pohybového divadla Jacquese Lecoqa. Procestovala Evropu s klaunským pouličním představením Skok kachny a Kanadu se Sabooge Theater Company. Divákům v kinech se poprvé představila v Gedeonově filmu Návrat idiota (1999). Další zkušenost před kamerou získala po boku svého otce B. Polívky, jehož film. dcery ztělesnila jako studentka Ilona Fetková, účastnice znásilnění zavražděné medičky (B. Seidlová), v Brabcově krimi Bolero (2004) a Dora Němcová v německém filmu A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu/Durch diese Nacht sehe ich keinen einzigen Stern (2004), který formou intimního psychologického portrétu natočila o strádání české spisovatelky Boženy Němcové německá režisérka Dagmar Knöpfel. Zatím největší film. příležitost dostala v hlavní roli ironické osamělé Jolany, která ve Vejdělkově prázdninové komedii podle Vieweghova románu Účastníci zájezdu (2006) absolvuje s rozhádanými rodiči (E. Holubová a B. Klepl) i dalšími turisty dovolenou u moře, která ovlivní jejich vzájemné vztahy. Jako čerstvá maminka Jarmila, klientka psycholožky Hany (J. Janěková), se představila ve filmu V. Chytilové Hezké chvilky bez záruky (2006), sekretářkou byla v Kotíkově komedii Vy nám taky, šéfe! (2008) a kriminalistkou Marcelou ve Vojnárově česko-slov. koprodukčním filmu Ženy mého muže (2009). Zatím naposled si zahrála novinářku Sylvii v psychologickém dramatu Stínu neutečeš (2009) debutující režisérky Lenky Kny. Jinak se zabývá převážně netradičními projekty spojenými především s pohybovým divadlem. Výjimkou byly role v představeních Vagina monologyKupec benátský (Letní shakespearovské slavnosti 2005 na pražském Hradě). Účinkuje rovněž na obrazovce, a to především v tv. seriálech (Hotel Herbich, 1999; Ordinace v růžové zahradě, 2005–06; Soukromé pasti, 2008) a ve filmu Šejk (2009). Účastní se též dalšího originálního hereckého projektu – komických vystoupení typu stand-up, které natočila stanice HBO pod titulem Na stojáka!

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!