V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POLANOVÁ, Zora

Zora POLANOVÁ provdaná Jelínková (* 9. 10. 1917 Praha, † 13. 10. 1999 Praha)  – herečka. Studovala Německou konzervatoř v Praze (1932–34) a jevištní praxi zahájila v žižkovském Akropolisu. V letech 1936–42 hostovala v Uranii, Tylově divadle v Nuslích a Rokoku. Po válce se k div. činnosti vrátila nejprve v Liberci (1945–49), odkud přešla do Prahy, kde roku 1951 nalezla domovskou scénu v Městských divadlech pražských. Ve filmu se poprvé mihla jako dámička v baru (Anna proletářka, 1952) a její následující velmi ojedinělé výstupy před kamerou nepřesáhly většinou rozměr epizodních rolí: matka (Osení, 1960), náměstkova manželka (Kolik slov stačí lásce?, 1961), svědkyně u soudu (Čintamani & podvodník, 1964), pokojská (Slečny přijdou později, 1966), sousedka (Kdo chce zabít Jessii?, 1966), úřednice banky („Rakev ve snu viděti…“, 1968), řádová sestra Agnes (Svatá hříšnice, 1970) a třídní učitelka (6 medvědů s Cibulkou, 1972). S větším časovým odstupem se na plátně objevila naposledy jako paní Štálová v Jirešově smutné komedii Prodloužený čas (1984). Výjimečně hrála i v televizi, např. v seriálu Hříšní lidé Města pražského (1968–69).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!