V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POLACH, Miroslav

Miroslav POLACH (* 2. 10. 1921 Ostrava)  – herec. Soukromě se školil ve zpěvu u profesora Rudolfa Vaška v Ostravě, ale uměleckou dráhu nastoupil hned po osvobození jako činoherní herec ve Slezském národním divadle v Opavě (1945–48). Po jednoročních angažmá v Divadle pracujících Zlín a Divadle státního filmu strávil deset let v souboru Státního divadla Ostrava. Roku 1959 natrvalo přesídlil do Prahy, kde byl nejprve členem D 34, respektive Divadla E. F. Buriana a od roku 1963 působil v Čs. rozhlasu Praha. Po anonymních epizodkách ve filmech DS-70 nevyjíždí (1949) a Nevěra (1956) mu v Dubově životopisném dramatu o průkopnících lyžování u nás Synové hor (1956) připadla již vedlejší úloha lyžařského závodníka Jarolímka, přítele lyžařského šampióna Václava Hanče (J. Bek). Větší příležitost dostal v negativní postavě všemocného fotbalového funkcionáře Stárka v příběhu ze sportovního zákulisí Fotbal (1965) režiséra Jaroslava Macha.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!