V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POLÁČEK, Václav

Václav POLÁČEK (* 3. 6. 1880 Praha, † 12. 10. 1962 Brno)  – divadelní režisér, herec, operetní zpěvák a textař. Od roku 1900 získával všestranné zkušenosti v činohře i operetě jako člen různých venkovských div. společností (Milena-Astra Koutecká, J. Kostelecký, Antonín Mušek, Bedřich Jeřábek, Eliška Zöllnerová, Karel Kaňkovský). Od roku 1919 hrál v Českých Budějovicích, Košicích, pražské Uranii a Olomouci. V letech 1932–41 režíroval v Bratislavě operety, v nichž se zároveň uplatnil jako charakterní komik. Během následujícího, téměř dvacetiletého působení v Brně (Svobodné divadlo, Zemské národní divadlo, Městské divadlo mladých) účinkoval také ve znárodněném filmu, kde vytvořil menší postavy notáře Hlaváčka ve Wassermanově komedii Tři kamarádi (1947) a po desetileté odmlce si zahrál naposled hned dvě role: řídícího učitele v povídkovém filmu Vojtěcha Jasného Touha (1958) a strýce Tylínka v Brynychově Žižkovské romanci (1958).  Dostupné filmografické databáze neuvádějí jeho účinkování na obrazovce.  Je mj. autorem textu písně Krásný vzhled je na ten boží svět.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!