V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POKORNÝ, Ivan

Ivan POKORNÝ (* 12. 12. 1952 Praha)  – režisér a herec; syn překladatele, spisovatele a divadelního dramaturga Jaroslava Pokorného (1920–1983), bratr herečky J. Pokorné a manžel spisovatelky a scenáristky Ivy Procházkové (* 1953). Po absolvování herectví na DAMU (1975) se věnoval i div. režii (spoluzaložil generační divadelní soubor Dílna 24 – Divadlo ve stanu). Už jako středoškolák herecky debutoval před kamerou úlohou anděla ve filmu Hřích boha (1969), který natočila podle Babelovy povídky studentka FAMU a později slavná polská režisérka Agnieszka Holland. V běžných kinech si ho mohli diváci povšimnout až v roli dospívajícího chlapce Jindry se zájmem o egyptologii v Hanibalově psychologickém snímku Údolí krásných žab (1973). Protikladného hrdinu představoval vězeň na útěku zvaný Sněhurka, kterého ztělesnil ve Schmidtově hudebním filmu s kriminální zápletkou Koncert (1980). Menší role hrál ještě ve filmech Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974), Dvojí svět hotelu Pacifik (1975), Signum laudis (1980), Cukrová bouda (1980), Vrchní, prchni (1980), Buldoci a třešně (1981), Konečná stanice (1981) a Tři veteráni (1983). V letech 1983–95 žil v Rakousku a Německu, kde od roku 1991 pracoval jako film. režisér. Po návratu navázal spolupráci s ČT, kde natočil podle námětů a scénářů své manželky několik tv. filmů rodinného charakteru i dramatických žánrů (Erasmovy velké arkány, 1992; Poslední večeře U ptáka Noha, 1994; Cesta na sluneční ostrov, 1995; Dům Poslední radosti, 1997; Za zdí, 1998; Válka ve třetím poschodí, 2000; Naše děti, 2000; Nikdo neměl diabetes, 2001; Město bez dechu, 2003; Agentura Puzzle, 2004), dětský seriál Přízraky mezi námi (2000), řadu dokumentů (Čech a Němec se nehraje, 2002; Švandův realistický labyrint, 2002; …jdou do nebe, 2003; Kde domov můj…?, 2006; Sto neklidných roků, 2006; Ghetto no. 1, 2007; Nenáviděná Hana Kvapilová, 2007; Pražské quadriennale 2007; Recidiva moci, 2008; Chrámy těla, 2010) a záznamů divadelních představení (Helverova noc, Antigona, Nordost, Naši furianti, Černá díra, Korespondence V+W) a podílel se cyklu Evropané na desítkách dílů publicistických magazínů Divadlo žije a Knižní svět. Vybočení z tematické linie představuje psychothriller z vězeňského prostředí Smrt pedofila (2003). Ve stejném žánru natočil i film pro kina Záblesky chladné neděle (2012), v němž navíc vytvořil postavu majora policie. Do kinodistribuce byl už předtím uveden jeho psychologický snímek s dobrodružnými prvky Únos domů (2002), v němž si zahrál epizodu pacienta. Objevil se i na obrazovce v tv. filmu Polojasno (1999).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!