V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POKORNÝ, František (2)

František (2) POKORNÝ (* 23. 2. 1933 Okříšky, okres Třebíč)tanečník, choreograf, režisér, libretista a kritik. Po absolvování gymnázia v Jihlavě (1952) studoval tělesnou východu na Pedagogické fakultě UK v Praze (1955) a poté vystudoval teorii tance na taneční katedře DAMU (1962). Působil jako umělecký vedoucí a choreograf skupiny moderního tance VUS UK (1961–69), choreograf v pražském Semaforu (1969–71), šéf baletu Divadla F. X. Šaldy v Liberci (1971–93) a zároveň šéf baletu ČST (1984–88). Vedle hlavní profese (mimo vlastních autorských baletů byl režisér na 60 baletů, muzikálů, činoher i operet) se zprvu uplatnil i jako choreograf řady tv. pořadů (1965–87, mj. seriálu Gagman, 1987), ale i scenárista (tv. film Třesk, 1991). Od roku 1970 autorsky připravoval pantomimické inscenace pro dvojici mimů M. Horáčka a A. Klepáče zvanou Cvoci. Film jeho choreografické vlohy využil jen minimálně (Pohádka o Malíčkovi, 1985; odborný poradce v Únosu Moravanky, 1982), zato mu několikrát dal epizodní roličky: sám sebe hrál v Konkursu (1963) M. Formana, režiséra Richarda Klingera v tragikomedii J. Suchého Nevěsta (1970), kladenského dělníka v Traplově agitce z historie KSČ Dvacátý devátý (1974; zde se sešel se jmenovcem F. Pokorným (1), s nímž bývá zaměňován) a národně socialistického ministra Josefa Davida ve Vávrově Osvobození Prahy (1976). Naposled se představil jako tanečník v Herzově pohádce Deváté srdce (1978).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!