V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POKORNÁ, Tereza

Tereza POKORNÁ též Therese Herz (* 10. 5. 1960 Praha)herečka; manželka režiséra J. Herze. Navštěvovala baletní přípravku Národního divadla v Praze a brzy začala účinkovat v dětském souboru. Vystudovala taneční oddělení Státní konzervatoře v Praze (1973–81) a stala se sólistkou baletu Laterny magiky (Sněhová královna, Kouzelný cirkus, Žvanivý slimejš). Hostovala též v Divadle na Vinohradech (Sviť, sviť, má hvězdo) a Divadle Jiřího Wolkera (Alenka v říši divů). Po dvou film. epizodkách (Hop – a je tu lidoop, 1977; Hon na kočku, 1979) dostala velkou příležitost od K. Kachyni v jeho žižkovské romanci ze 30. let Lásky mezi kapkami deště (1979), kde ztělesnila půvabnou pubertální žižkovskou holku Páju. Následovaly hlavní dívčí role v tv. inscenacích (Starožitníkův krám, 1980; Uloupené dětství, 1987) a pohádkách (Sestřičky růží, 1980; Pohádka z šafránové louky, 1980; Jak se tančí brumbambule, 1985) a seriálu Gagman (1987). Několik dospívajících hrdinek, procházejících prvními životními a milostnými konflikty, vytvořila též na film. plátně (Poslední mejdan, 1983; Výlet do mladosti, 1983; Všichni musí být v pyžamu, 1984). Zásadní obrat v její kariéře i osobním životě způsobilo setkání s režisérem J. Herzem, který jí svěřil ústřední part víly Míny v pohádce Galoše šťastia/Přezůvky štěstí (1986) a s nímž roku 1987 emigrovala do SRN a stala se jeho manželkou. Mezinárodní úspěch jí přinesla titulní role cirkusového klauna z Herzovy německé komedie Hloupá Augustina/Die dumme Augustine (1993). Koncem 90. let se vrátila s rodinou do vlasti. V manželově režii hrála i v koprodukčním tv. seriálu Wolfgang A. Mozart (1991) či v česko-německé koprodukční pohádce Císařovy nové šaty (1994), anebo tv. filmu Tajné sny (2005).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!