V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POKORNÁ, Růžena

Růžena POKORNÁ (* okolo 1900, † po 1937?)filmová herečka. První a zároveň největší film. roli vytvořila v postavě markýzovy snoubenky Anitty Sardou ve Winterově němém melodramatu Odplata (1920). Pak hrála v devíti zvukových filmech, ponejvíce u režisérů S. Innemanna a V. Slavínského, ale i M. Friče, Miroslava Cikána ad., vesměs epizodní úlohy, jako např. harfenice (Fidlovačka, 1930), švadlena (Okénko, 1931) žena ve frontě (Písničkář, 1932), žena předvedená na komisařství (Rozpustilá noc, 1934), host v krčmě (Tři kroky od těla, 1934), vysloužilá prostitutka (Jedna z milionu, 1935), a naposled hned tři role v jediném roce: jedna z obyvatelek periférie (Falešná kočička, 1937), návštěvnice Batalionu (Batalion, 1937) a návštěvnice panoptika ve filmu Svět patří nám (1937) s Voskovcem a Werichem. Její další osudy se nepodařilo zmapovat.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!