V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

POKORNÁ, Daniela

Daniela POKORNÁ provdaná Bartáková (* 25. 2. 1948 Bukurešť, Rumunsko)  – herečka. Absolvovala studium herectví na DAMU (1973) a jako stipendistka začínala v Divadle Vítězslava Nezvala v Karlových Varech (1973–76). Pak již do žádného stálého angažmá nenastoupila a dodnes působí jako herečka ve svobodném povolání. Menší postavy studentek a dívek vytvořila ve filmech Neobyčejná třída (1964), Já truchlivý Bůh (1969), Svatby pana Voka (1970), Ucho (1970), Hry lásky šálivé (1971), Pomerančový kluk (1975), Náš dědek Josef (1976) a Hra o jablko (1976). Epizodní rozměr nepřekročila ani v rolích manželek (Podezření, 1972; Oddechový čas, 1977; Jak rodí chlap, 1979), zdravotní sestry (Zralé víno, 1981) a učitelky (Pohádka o Malíčkovi, 1985). Pravidelnější uplatnění před kamerou jí nabízí hlavně televize, ať už např. v pohádkách (Kdo probudí Pindruše?, 1987; Pohádka o touze, 1991) nebo seriálech (Zkoušky z dospělosti, 1980; Heřmánci, 1990; Ordinace v růžové zahradě, 2005–06). V posledních letech spočívá jádro její herecké práce v dabingu.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!