V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BRODSKÝ, Marek

Marek BRODSKÝ (* 19. 5. 1959 Praha)  – výtvarník, hudebník a příležitostný herec; syn tanečnice, kritičky a pedagožky Boženy Křepelkové (* 1922) a herce V. Brodského, nevlastní bratr herečky T. Brodské. Absolvoval Střední UMPRUM v Praze a neukončil studium animované tvorby na FAMU. Jako herec debutoval hlavní rolí naivního absolventa chemické průmyslovky Luboše Pecháčka, o jehož konfliktním nástupu do praxe vypráví komedie V. Drhy Dneska přišel nový kluk (1981). S mladickou hrdostí se vyrovnávají s pracovními, citovými a morálními problémy také jeho další intelektuálně zaměření hrdinové: podvedený vysokoškolák Tomáš v psychologickém příběhu Ladislavy Siebertové Malinový koktejl (1982), pomocník v zoologické zahradě Milan Ruban v Trančíkově psychologickém dramatu Pavilón šeliem (1982) a český novinář v obklíčeném Sarajevu v hraném dokumentu R. Špačka Mladí muži poznávají svět (1995). Komickou polohu mu nabídla postava nezkušeného policejního praktikanta Hlaváčka v cimrmanovské detektivní komedii L. Smoljaka Rozpuštěný a vypuštěný (1984). Na tv. obrazovkách se objevil ve filmech V. Drhy Chladna zrána (1982) a Radostné události (1983) a také v seriálech Zlá krev (1986), Křeček v noční košili (1988) a O zvířatech a lidech (1993). Od roku 1982 se podílel na řadě krátkých filmů a večerníčkových seriálů jako animátor a výtvarník. Založil hudební skupinu Nahoru po schodišti dolů band (skládá texty a hraje na bicí). V současné době se věnuje volnému výtvarnictví. Své osudy a názory shrnul v knize rozhovorů Celý to mám v mlze (2003).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!