V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PODLIPNÝ, Zdeněk

Zdeněk PODLIPNÝ (* 5. 5. 1898 Praha, † 23. 7. 1946 nebo 5. 5. 1948 Opava)  – herec; manžel herečky Zdeny Podlipné (1902–1977). V letech 1915–20 začínal u různých div. společností a pak prošel angažmá v oblastních divadlech v Ostravě (1922–26), Olomouci (1926–28), Kladně (1928–31) a Plzni (1931–32). Delší dobu strávil na pražských scénách D 34 (1933–41) a v Městském divadle na Královských Vinohradech (1941–45). Roku 1945 se podílel na založení Divadla kolektivní tvorby a svou dráhu zakončil jako ředitel Slezského národního divadla v Opavě (1945–46). Umělecky nejzásadnější érou bylo předválečné působení u E. F. Buriana (Harpagon v Lakomci, Láb ve Věře Lukášové a Jegor Bulyčov v Gorkého stejnojmenné hře). Filmaři jeho herecké schopnosti využívali jen sporadicky a do menších rolí: učitel francouzštiny (Madla z cihelny, 1933), chlípný pan Láb (Věra Lukášová, 1939), stárek (Z českých mlýnů, 1941), sluha (Nebe a dudy, 1941), ředitel film. společnosti (Bláhový sen, 1943), skalák (Skalní plemeno, 1944) a kritik (Tanečnice, 1943).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!