V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PODHŮRSKÝ, Zdeněk

Zdeněk PODHŮRSKÝ (* 21. 3. 1959 Praha)  – herec, moderátor, dabingový režisér, fotograf a galerista. Pochází z rodiny loutkáře. Vystudoval střední průmyslovou školu stavební a roku 1983 absolvoval herectví na DAMU. Vystupoval v div. souboru Pradivadlo, hostoval např. ve Stavovském a Realistickém divadle a v Klubu v Řeznické. Od konce 70. let se objevoval v tv. inscenacích (Mapa zámořských objevů, 1978; Podej mi ruku a přestaň se bát, 1978), pohádkách (Střepy nosí někdy štěstí, 1982; Strom pohádek, 1987) a seriálech (Chlapci a chlapi, 1988; Dlouhá míle, 1989). Současně se představil na plátnech kin ve vedlejších úlohách frajerů a milovníků (Matěji, proč tě holky nechtějí?, 1981; Poslední mejdan, 1983; Kariéra, 1984; O princezně Jasněnce a létajícím ševci, 1987) a v epizodních rolích (V podstatě jsme normální, 1981; Zelená vlna, 1981; Až do konce, 1984). K nejzajímavějším postavám jeho film. galerie patří mladý manžel Petr Kadlec v milostném příběhu Magdaleny Pivoňkové Když v ráji pršelo (1987) a vůdce lupičské bandy Tony Perrault v dobrodružném snímku Zdeňka Sirového podle Londonových povídek Cesta na jihozápad (1989). Častěji byl pak obsazován do zahraničních filmů natáčených u nás (Rosa Luxemburgová, 1985; Rošáda, 1991; Nexus, 1993). Věnuje se fotografování, dabingové režii a úpravám dialogů. Zahrál si v muzikálech KrysařJack Rozparovač. Zpívá s kapelou Underhill. V televizi Nova uváděl soutěžní pořad Pálí vám to? Názory na svůj život a tvorbu shrnul v knize rozhovorů s Miroslavou Besserovou pod názvem Laskavý dobrodruh Zdeněk Podhůrský (2004).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!