V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PODHORSKÝ, Václav

Václav PODHORSKÝ (* 1910, † po 1966?)  – film. rekvizitář a herec epizodních rolí. K zaměstnání rekvizitáře FSB přidal počátkem 60. let pravidelné účinkování ve filmech, které ho zachytily v anonymních epizodkách rozmanité škály profesí a dobových kostýmů. Byl např. sedlákem (Kohout plaší smrt, 1961), číšníkem (Hledá se táta!, 1961), rozhodčím (Červnové dny, 1961), důstojníkem (Dva z onoho světa, 1962; Bylo nás deset, 1963), partyzánem (Smrt si říká Engelchen, 1963), mechanikem (Pršelo jim štěstí, 1963), brusičem (Skok do tmy, 1964), císařským mušketýrem (Bláznova kronika, 1964), námořníkem (Ukradená vzducholoď, 1966) a hostem různých podniků (Smrt na Cukrovém ostrově, 1961; Obchod na korze, 1965). Po odchodu do důchodu pracoval jako vrátný ve Filmovém klubu na Národní třídě.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!