V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PODHORSKÝ, Aleš

Aleš PODHORSKÝ vl. jm. Antonín Pasáček (* 19. 4. 1900 Holešov, okres Kroměříž, † 19. 8. 1964 Praha)  – herec, režisér a odborný publicista; bývalý manžel herečky M. Pavlíkové. V herectví se od roku 1924 soukromě školil u J. Hurta, ale již předtím hrál a režíroval u div. společností. Pak byl angažován u Východočeského divadla v Pardubicích (1926–28), Národního divadla v Brně (1928–37, 1949–50 a 1955–58), Národního divadla v Praze (1937–51) a Divadla S. K. Neumanna (1958–64). V jevištní tvorbě se orientoval především na režii, v níž rozvíjel postupy kritického, psychologického a socialistického realismu. Nepříliš zdařile se pokusil o film. režii ve studentském melodramatu Hřích mládí (1935). Třikrát se ocitl také před kamerou, kde jako herec podsadité postavy menšího vzrůstu a živelně eruptivního projevu vytvořil drobné role českého šlechtice Menharta z Hradce (Jan Roháč z Dubé, 1947), četníka (Komedianti, 1953) a policejního úředníka (Kavárna na hlavní třídě, 1953). Vyučoval na Pražské konzervatoři, DAMU a FAMU (herectví a režie).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!