V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PLZÁK, Miroslav

Miroslav PLZÁK (* 25. 8. 1925 Libušín, okres Kladno, † 13. 11. 2010 Praha)  – psychiatr, sexuolog, publicista autor scénářů a divadelních her. Vystudoval medicínu na UK v Praze (1950) a postupně působil v psychiatrických léčebnách v Praze-Bohnicích, Kroměříži, Horních Beřkovicích a od roku 1959 na psychiatrické klinice Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze, jejímž se staql primáře (1964–89). Proslul jako propagátor moderních metod v psychoterapii a psychologickém poradenství. Zakladatel a organizátor provozu telefonické Linky důvěry, manželských a předmanželských poraden. Je autorem více než 70 vědeckých a populárně naučných publikací na téma partnerských vztahů a manželského soužití a devíti div. her (Záviš kontra Březinová napsanou s M. Šimkem uváděl několik let Semafor). Jako odborný poradce je podepsán pod několika filmy 60. let (A pátý jezdec je Strach, 1964; Kdo chce zabít Jessii?, 1966; Znamení Raka, 1966 a Vrah skrývá svou tvář, 1966), lékaře a psychiatry si zahrál v Schulhoffově kriminálním dramatu Vrah skrývá svou tvář (1966), Jirešově komedii Causa Králík (1979) i hudební komedii V hlavní roli Oldřich Nový (1980), kde hrál lékaře-sám sebe a v režijní prvotině V. Olmera Takže ahoj (1970) se objevil jako psychiatr hovořící v televizi. Na obrazovce účinkoval jednak v celé řadě zábavných a publicistických pořadů, ale zahrál si v tv. inscenacích Byla jednou jedna budoucnost (1965) a Začalo to karafiátem (1981) či v seriálu Manželská tonutí (1996), jehož byl také scenáristou (scénář napsal také k inscenaci Cesta do Rokycan, 1981).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!