V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PLICHTOVÁ, Jana

Jana PLICHTOVÁ (* 10. 6. 1950 Brno)  – herečka; dcera filmového režiséra Dimitrije Plichty (1922–2004) a sestra herečky a fotografky B. Plichotové. Po absolvování studia psychologie na FF Univerzity Komenského v Bratislavě (1973) nastoupila jako odborná pracovnice do Ústavu experimentální psychologie Slovenské akademie věd v Bratislavě. Už během studií debutovala hlavní úlohou pihovaté pradlenky Mušky v Herzově tv. filmu Sladké hry minulého léta (1969). Vedle profesního zaměření se věnovala příležitostně herectví ve filmech, tv. inscenacích a často moderovala v televizi populárně naučné pořady. Vypracovala se k charakternímu hereckému projevu s úspornou mimikou a gesty, ale i se schopností sebeironie. Výraznější postavy vytvořila jak ve filmech českých – děvečka Manka (Petrolejové lampy, 1971), mlékařka Kamila, nevěsta horníka Justa (Parta hic, 1976) žena Hordubalova přítele Geriče (Hordubal, 1979) a Jožkova matka (Už se nebojím, 1984) – slovenských (Muž nie je žiadúci, 1983; O sláve a tráve, 1984; Iná láska, 1985; Šípova Ruženká, 1990), tak i maďarských (Zrcadlové obrazy/Tükörképek, 1976). Byla také častým hostem na slov. obrazovkách v tv. filmech i inscenacích. Starší čeští diváci si ji vybaví jako moderátorku kdysi populárního naučného seriálů Okna vesmíru dokořán (1981).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!