V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PLICHTOVÁ, Barbara/Barbora

Barbara/Barbora PLICHTOVÁ (* 12. 9. 1947 Brno)herečka a fotografka; dcera filmového režiséra Dimitrije Plichty (1922–2004) a sestra herečky J. Plichtové. S ukončeným hereckým vzděláním z JAMU (1969) nastoupila do angažmá ostravského Divadla Petra Bezruče, odkud po pěti sezonách přešla do Divadla SNP v Martině (1974–80) a následně byla členkou prostějovského HaDivadla (1981–85). Pak se jako herečka ve svobodném povolání v Praze věnovala divadlu jednoho herce (Biletářka, Červená knihovna). Její vyhraněný herecký přístup k postavám se opírá o moderní vyjadřovací prostředky – zvěcnění, nadhled, karikaturu až grotesknost – v těsném sepjetí s pravdivou psychologizací účinného prožitku. Během působení v HaDivadle získala zkušenosti před kamerou nevelkými úlohami matky malých hrdinů a hrdinek ve filmech pro děti a mládež gottwaldovského studia: v režijním debutu Zdeňka Zydroně Pohádka svatojánské noci (1981), Koskově moralitě Lukáš (1982) a zřejmě naposled Tintěrově komedii Hele, on letí! (1984). Po emigraci do Kanady (1988) se totiž začala zabývat fotografickou tvorbou a aktuální problematikou českých Romů v Kanadě.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!