V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PLEŠTILOVÁ, Miroslava

Miroslava PLEŠTILOVÁ (* 27. 1. 1966 Liberec)herečka; manželka divadelního herce Aleše Procházky (* 1963). Její rodiče pracovali ve vratislavickém pivovaře. Od 2. třídy chodila do baletu a na hodiny klavíru, později se věnovala společenskému tanci, nikdy nenavštěvovala žádný dramatický kroužek. O divadlo se začala zajímat až za středoškolských studií. Maturovala na gymnáziu ve Frýdlantu v Čechách (1984) a hned napoprvé byla přijata ke studiu herectví na DAMU. Po jejím absolvování (1988) nastoupila do angažmá v pražském Divadle S. K. Neumanna, respektive Divadle pod Palmovkou, kterému zachovává věrnost dodnes (Aglaja Ivanovna v Idiotovi, Saša v Platonovovi, Eva v Kočce na kolejích, Emilka v Topolových Dvou nocích s dívkou, Solveig v Peeru Gyntovi, madame de Tourvel v Nebezpečných vztazích, Iris v Shakespearově Bouři). Hostovala v Divadle na Vinohradech (Loupežník) a Divadle Na zábradlí (Havlovo Pokoušení). Vyhovuje jí zejména tragikomická poloha. Širší okruh diváků ji zná z tv. obrazovky, kde se postupně představila v postavách princezen, romantických a rozpustilých dívek a mladých temperamentních žen v řadě pohádek (O princi Bečkovi, 1988; O kouzelnici Klotýnce, 1988; O čarovné Laskonce, 1989; Berenika, 1989; Klaním se, měsíci, 1991; Hora jménem Andělská, 1992), komedií (Poslední leč Alfonse Karáska, 1987; Prosím, vaše lordstvo, 1992; Šťastná rodina, 1992; Zelňačka, 1995; Cesta do Vídně a zpátky, 2006; Šejdrem, 2008), ale i dramat (Smrt ministra, 2010; Bludičky, 2010) a seriálů (Bylo nás šest, 1985; Rodáci, 1987; Hříchy pro pátera Knoxe, 1992; Kde padají hvězdy, 1995; Hříchy pro diváky detektivek, 1995; Kde padají hvězdy, 1996; Pojišťovna štěstí, 2004; Ordinace v růžové zahradě, 2005–06; Škola Na Výsluní, 2006; Světla pasáže, 2007). Jemný dívčí půvab a bezprostřední chování vtiskla i mladým hrdinkám, které ztělesnila ve druhé polovině 80. let v několika filmech ze současnosti: kreslička Eliška Roubová v hořké komedii K. Kachyni Kam pánové, kam jdete? (1987), studentka textilní průmyslovky Zuzka v Tučkově komedii Čekání na Patrika (1988), snoubenka Bohuna v Matulově hudební komedii Volná noha (1989) a nevěsta v Kolihově adaptaci Hrabalovy novely Něžný barbar (1989). V následující dekádě se na plátně připomněla drobnější rolí učitelky Plecité, která dočasně nahradila odvolaného učitele Hnízda (J. Tříska), v laskavé komedii J. Svěráka Obecná škola (1991). Víc než před kamerou se uplatňuje před dabingovým mikrofonem (propůjčila hlas např. Audrey Hepburn). Vyučuje na DAMU.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!