V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PLACHÝ-TŮMA, Vojta/Vojtěch

Vojta/Vojtěch PLACHÝ-TŮMA (* 10. 9. 1903 Pardubice, † 1. 11. 1968 Praha)herec a divadelní režisér; bratr herce J. Plachého st. Pocházel z úřednické rodiny. Stejně jako jeho starší bratr zasvětil svůj celý umělecký život divadlu. Začínal v polovině 20. let u Jihočeské div. společnosti R. Kleina, kterou brzy vyměnil za Východočeskou společnost, aby pak roku 1927 následoval bratra do kočovného souboru Česká komorní scéna. Roku 1928 ho angažoval E. F. Burian do Národního divadla v Brně, odkud po jedné sezoně v Osvobozeném divadle zakotvil na delší dobu v Městském divadle Plzeň (1932–41). Během 40. let se pohyboval na pražských jevištích: v holešovické Uranii (1941–44), Divadle 5. května, respektive Činohře 5. května (1945–48) a Divadle státního filmu (1948–50). Pak několik let pomáhal formovat severočeské oblastní scény v Novém Boru, Liberci a Varnsdorfu. Plody svého zralého umění odevzdával v poslední etapě své div. dráhy tehdy mladé a průbojné pražské scéně – Divadlu S. K. Neumanna (1954–68). Hrál zde Valentu v Paličově dceři, feldkuráta v Brechtově Matce Kuráži, Altouna v Gozziho Princezně Turandot, Dorna v Rackovi, Paravianiho v Pasti na myši, Richelieua ve Třech mušketýrech, Alfieriho v Pohledu z mostu a mnoho dalších. V jeho projevu se snoubilo realistické herectví s vyvinutým smyslem pro konverzační hru. Podobně jako na jevišti převažovaly mezi jeho film. postavami autoritativní typy, tj. příslušníci inteligence, hodnostáři a podnikatelé. Historické kostýmy z různých epoch oblékl např. jako kardinál (Jan Roháč z Dubé, 1947), univerzitní profesor (Revoluční rok 1848, 1949), majitel přádelny (Posel úsvitu, 1950), venkovský kněz (Jan Hus, 1954), konšel (Jan Žižka, 1955). Ve filmech ze současnosti nebo nedávné minulosti se představil jako člen MNV (Dravci, 1948), majitel továrny na barvy (Kariéra, 1948), vedoucí exportního podniku (Případ Z-8, 1948), ředitel gymnázia (Červená ještěrka, 1948), lékař a majitel sanatoria (Dnes o půl jedenácté, 1949), majitel cihelny (Dva ohně, 1949), sovětský generál (Tanková brigáda, 1955) a vedoucí klenotnictví (Hra bez pravidel, 1966). Z jeho dvaceti film. rolí vyniká bezesporu úloha vychytralého a potměšilého sedláka Hazarima, pokrytecky ovlivňujícího spor mezi muži a ženami o výstavbu obecní prádelny, v budovatelské komedii J. Macha Vzbouření na vsi (1949). Jiný způsob práce před kamerou si vyzkoušel v televizi, např. v inscenacích Vesnice mladá (1958), Chudý kejklíř (1958), Vrah dostal Goncourta (1966) a Rudá v černé (1967).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!