V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BREJCHOVÁ, Hana

Hana BREJCHOVÁ (* 12. 12. 1946 Praha)  – filmová herečka; sestra herečky J. Brejchové. Pocházela z početné rodiny řidiče dálkové dopravy a k herectví se dostala víceméně náhodou. Jako osmnáctiletou si ji vybral tehdejší manžel její sestry M. Forman do titulní role naivní textilačky Anduly ve své komedii Lásky jedné plavovlásky (1965). Srovnatelný úspěch, jaký sklidila za autentické ztvárnění mladičké dělnice, již nikdy nezopakovala, přestože ve filmování pokračovala dál. Vytvořila ještě několik dívčích postav (Jak se zbavit Helenky, 1967; Těch několik dnů…, 1968; Žirafa v okně, 1968; Po stopách krve, 1969), z nichž vyniká modelka Vránová v Papouškově komedii Nejkrásnější věk (1968). Po delší odmlce se před kameru vrátila k soustavnější činnosti v 80. letech v menších a epizodních úlohách matek (Matěji, proč tě holky nechtějí?, 1981; Vyhrávat potichu, 1984), úřednic (Láska na druhý pohled, 1981), učitelek (Má láska s Jakubem, 1982) a vězenkyně koncentračního tábora (Zastihla mě noc, 1985). V 90. letech se nepříliš úspěšně pokoušela podnikat (provozovala hotel a vedla obchod se prádlem). Spolu s Dušanem M. Spáčilem napsala vzpomínkovou knížku Lásky té plavovlásky (1994).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!