V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PISKÁČEK, Václav

Václav PISKÁČEK (* 28. 9. 1885, † 1959?)filmový herec. Jeho prvním kinematografickým počinem byla němá fraška Zub za zub (1913), kterou spolurežíroval a zároveň v ní hrál hlavní roli zubního lékaře Chudoby. Ve zvukové éře vytvořil do roku 1943 patnáct figurek, nejvíce v komediích i dramatech M. Friče: makléř (Hej-Rup!, 1934), člen obecní rady (Hrdina jedné noci, 1935), detektiv (Tři vejce do skla, 1937), otec terciána Vávry (Škola základ života, 1938), jeden z číšníků v Orient baru (Kristian, 1939) anebo v rolích ramena zákona jako strážník u soudu (Hordubalové, 1937) a policejní komisař (Experiment, 1943). Spolupracoval však i s jinými režiséry, nejčastěji s V. Slavínským, v jehož filmech byl např. hostem v restauračních zařízeních (Řeka, 1933; V tom domečku pod Emauzy, 1933; U nás v Kocourkově, 1934; Jedna z milionu, 1935), průvodcem (Matka Kráčmerka, 1934), nemocničním zřízencem (Stříbrná oblaka, 1938) či hotelovým portýrem (Svatební cesta, 1938). Naposled se stal návštěvníkem vídeňské opery ve filmu Františka Čápa Tanečnice (1943).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!