V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PÍRKOVÁ, Anči/Anna

Anči/Anna PÍRKOVÁ (* 19. 6. 1892 Praha, † 3. 12. 1944 Praha)  – taneční subreta a herečka; sestra operetní herečky a zpěvačky L. Theimerové a tanečnice a zpěvačky Emílie „Milči“ Pírkové. Pocházela z rodiny elektromontéra. Vystupovala v pražských kabaretech (U bílé labutě) a kavárnách (Parlament). Nejprve v němých filmech ztělesňovala děvčata ze spodiny velkoměsta (Komediantka, 1920; Paličova dcera, 1923; Milenka starého kriminálníka, 1927; Batalion, 1927) a v jedenácti zvukových filmech různé úrovně hrála většinou figurky prostých žen z městského prostředí: milá truhlářského dělníka Josefa Kukačky v podání J. Plachty (Anton Špelec, ostrostřelec (1932), trafikantka (Cácorka, 1935), domovnice (Ulička v ráji, 1936), žena hledající práci (Jedna z milionu, 1935), sousedka (Matčina zpověď, 1937), služka (Děvčata, nedejte se!, 1937), podomní obchodnice (Poslíček lásky, 1937) či babička(Klatovští dragouni, 1937). Nechyběly všaj ani vesnické typy: Baruška (Život vojenský – život veselý, 1934), venkovanka (Barbora řádí, 1935) a selka (Její pastorkyně, 1938). Zvyšující se nadváha zapřičinila ústup její kariéry. Od začátku 30. let byla až do své smrti zároveň uklízečkou v nových a moderních filmových ateliérech na Barrandově.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!