V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PILC, Luděk

Luděk PILC (* 31. 12. 1922 Kácov nad Sázavou, okres Kutná Hora, †  po 1983?)herec a divadelní režisér. Začínal za okupace v Horáckém divadle v Třebíči (1942–45), s jehož souborem přešel po válce do Jihlavy (1945–46). Další dvě sezony hrál v zájezdové Východočeské společnosti a od konce 40. let byla jeho umělecká činnost spojena se scénou Městského oblastního divadla Praha-Libeň, respektive Divadla S. K. Neumanna (1948–83), kde se posléze věnoval víc režii. Jeho velmi skromné film. konto obsahuje pouze deset epizodních roliček, např. německého redaktora (Únos, 1952), vesnického chasníka (Strakonický dudák, 1955), číšníka (Vina Vladimíra Olmera, 1956), raněného muže (Tenkrát o vánocích, 1958), dispečera Čs. aerolinií (Život pro Jana Kašpara, 1959), lékaře (Králíci ve vysoké trávě, 1961), elegantního důchodce (Nikdo se nebude smát, 1965) a advokáta (Panenství a kriminál, 1969).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!