V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PICHLÍKOVÁ, Lenka

Lenka PICHLÍKOVÁ (* 28. 7. 1954 Praha)  – herečka. Už v deseti letech hrála v pražském Divadle Jiřího Wolkera, kde také získala první angažmá po absolvování DAMU (1977). Ve filmu se poprvé objevila jako jedna ze studentek v milostné komedii K. Kachyni Setkání v červenci (1978). Portréty křehkých a dobrosrdečných dívek a mladých žen ocitajících se v mezních situacích vytvořila ještě v postavách Anči ve Vávrově aktualizované adaptaci Čapkova románu Temné slunce (1980) a svobodné učitelky Máničky, dcery starého pacienta (Ľ. Greššo), v hořké komedii K. Kachyni Pozor, vizita! (1981). Film. dráhu uzavřela úlohou maminky sedmiletého hrdiny (Henrich Hlocký) ve slov. dětském snímku Evy Štefankovičové Dětská čmáranice/Čarbanice (1982). Na tv. obrazovce se divákům představila mj. v pohádce O statečné princezně Janě (1978) a v poetickém filmu Počítání oveček (1981) K. Kachyni. Zájem o pantomimu ji přivedl do souboru L. Fialky v Divadle Na zábradlí (Noss, Ženich v rozpacích) a do kursů francouzského mima Marcela Marceau. Ve vzdělávání pokračovala na Texaské univerzitě v Dallasu, po jejímž ukončení s magisterským titulem v oboru umění a humanitních věd zaměřila svou činnost na výchovné a terapeutické programy a tvůrčí dílny pro děti, dospělé a seniory, které pořádá v rámci školních, univerzitních, rehabilitačních a nemocničních zařízení v USA i Evropě.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!