V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PICK, Jiří

Jiří PICK (* 1. 1. 1922 Praha, † 11. 12. 1978 Praha)  – herec. Základy herectví si osvojil jednoročním studiem na Státní konzervatoři v Praze (1943), ale jevištní činnost zahájil až po osvobození ve Studiu Národního divadla (1945–48). Devět sezon pak působil v Burianově D 49–51, respektive Armádním uměleckém divadle, respektive D 34. Roku 1959 přešel do angažmá Divadla ABC, respektive Městských divadel pražských, kde setrval až do smrti. O film. křest se mu postaral jeho tehdejší div. šéf E. F. Burian, když ho obsadil do bezejmenné epizodky ve svém tendenčním sociálním dramatu Chceme žít (1949). Výrazně na sebe upozornil následující rolí ing. Václava Hynka, jednoho z dvojice synů zesnulé venkovské učitelky (A. Melíšková), v povídce Maminka z poetického filmu Vojtěcha Jasného Touha (1958). Na plátně se pak objevil už jen v drobných postavách oddávajícího úředníka (Hry a sny, 1958), lékaře (Život pro Jana Kašpara, 1959) a trenéra (Maturita za školou, 1973). Na obrazovce ho diváci mohli vidět v inscenacích (Maškaráda, 1963; Manon Lescaut, 1970) a seriálech (My z konce světa, 1975; Stříbrná pila, 1978).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!