V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PEYR, Karel

Karel PEYR (* 6. 2. 1904, † 21. 12. 1989)  – právník a filmový herec. S titulem doktora práv vykonával svou profesi do roku 1948, kdy po komunistickém převratu mohl pracovat už jen jako pomocný dělník (např. závozník v hutích). V období protektorátu se začal herecky uplatňovat ve filmu, kde až do poloviny 80. let vytvořil kolem třiceti epizodních i o něco větších portrétů vesměs vzdělaných gentlemanů, vedoucích činovníků a vysoce postavených hodnostářů, mezi nimiž se vyskytují např. právní zástupce (U pěti veverek, 1944), ředitel letiště (Vítězná křídla, 1950), ředitel válcovny (Zocelení, 1950), předseda fotbalového klubu (V trestném území, 1950), předseda Valného shromáždění OSN (Únos, 1952), zástupce střediska matematických věd (Muž z prvního století, 1961), vedoucí starožitnictví (Martin a červené sklíčko, 1966), garážmistr (Já, spravedlnost, 1967), komerční rada (Svatá hříšnice, 1970), pořadatel na startu závodu (Jáchyme, hoď ho do stroje!, 1974), diplomat (Za volantem nepřítel, 1974; Lekce, 1971), poslanec (Dvacátý devátý, 1974), aristokrat (Sarajevský atentát, 1975; Anděl s ďáblem v těle, 1983) a tiskový atašé (Vítězný lid, 1977). Další početnější kategorii tvoří postavy generálů (Kdyby tisíc klarinetů, 1964; „Pane, vy jste vdova!“, 1970) a nacistických důstojníků (Uloupená hranice, 1947; Past, 1950). Zahrál si také lorda strážce pokladu Johna Allsebrooka Simona ve Vávrově pseudorekonstrukci dějinných událostí Dny zrady (1973), ředitele Metropolitní opery v životopisném portrétu Božská Ema (1979) J. Krejčíka či dr. Pátého v detektivní komedii L. Smoljaka Rozpuštěný a vypuštěný (1984). Nelze opominout ani „oblíbenou“ epizodu hosta: tou na plátně debutoval (Čtrnáctý u stolu, 1943), hrál ho i ve Dvojím světu hotelu Pacifik (1975) a posledním snímku své filmografie (Žhavé tajemství, 1988). Na obrazovce se objevil v epizodách seriálů Hříšní lidé Města pražského (1968–69) a 30 případů majora Zemana (1974–79).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!