V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PETROVIČOVÁ, Vlasta

Vlasta PETROVIČOVÁ rozená Vlastimila Horáková (* 25. 9. 1903 Dluhovice u Přerova, † 12. 2. 1980 Praha)  – herečka; manželka ruského divadelního agenta a impresária Marka Blechera-Bičurina, pak spisovatele Vladimíra Neffa (1909–1983) a matka spisovatele a novináře Ondřeje Neffa (* 1945). Pocházela ze starého selského rodu, ale její otec se stal strojvedoucím. Záhy v dětství osiřela, když jí rodina vymřela na tuberkulózu. V 16 letech utekla od příbuzných ke kočovnému divadlu a počátkem 20. let přišla do Prahy, kde se stala první profesionální herečkou Osvobozeného divadla, do něhož se opět vrátila po krátkém angažmá v Divadle Vlasty Buriana. Za okupace dělala skriptku u filmu na Barrandově. Do služeb filmu se zapojila už v němé éře, kdy vytvořila hlavní roli ranami osudu zkoušené hrdinky Marty v melodramatu V. Binovce Vyznavači slunce (1925). Zvukový film ji herecky využil pouze v několika bezejmenných epizodkách nemocniční sestry (Láska a lidé, 1937), návštěvnice dobročinné slavnosti (Srdce v celofánu, 1939), návštěvnice čítárny (Artur a Leontýna, 1940) a majitelky módního salonu (Okouzlená, 1942). Ve znárodněné kinematografii se uplatnila už jen jako autorka námětu film. komedie V. (1) Čecha Nezlob, Kristino (1956). Za války napsala několik úspěšných div. komedií (Růžové dopisy, Děravá škorně, Střídavě oblačno) a později překládala z ruštiny.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!