V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BRÁŠKA, Jaroslav

Jaroslav BRÁŠKA vl. jm. Zavadil (* 3. 4. 1880 Praha, † 2. 6. 1950 Praha)  – filmový herec. Jako bankovní úředník se zúčastnil stávky, po které přišel o zaměstnání a věnoval se pak kabaretu a filmu. Svým robustním zjevem s bohatou hřívou bílých vlasů představoval nejčastěji dobrácké typy. Poprvé hrál v němé tragikomedii E. Fialy Proč se nesměješ (1922) a pak ve 47 zvukových filmech v letech 1934–38 vytvořil epizodní role lékařů (Diagnosa X, 1933; Její lékař, 1933; Poslední máj, 1934; Jana, 1935; Klapzubova jedenáctka, 1938), úředníků (Pokušení paní Antonie, 1934; …a život jde dál, 1935; Studentská máma, 1935; Milan Rastislav Štefánik, 1935; Jedenácté přikázání, 1935; Hlídač č. 47, 1937), diváků (Bláhové děvče, 1938; Slečna matinka, 1938; Svatební cesta, 1938), klientů a zákazníků (Pán na roztrhání, 1934; Bezdětná, 1935; Pán a sluha, 1938) a hostů (Polská krev, 1934; Cácorka, 1935; Děvčátko z venkova, 1937; Druhé mládí, 1938). Patrně nejvýraznější jeho postavou byl básník Vít Skála v melodramatu K. Halšera Srdce za písničku (1933). Po roce 1938 už žádný film nenatočil, ale po osvobození vedl pražské kino Sevastopol a spolupracoval také s rozhlasem.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!