V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PETROVÁ, Valja

Valja PETROVÁ rozená Hacarová, provdaná 1. Ascherová, 2. Libáňská (* 4. 1. 1900 Olomouc, † 2. 12. 1976 Olomouc)  – operetní herečka, zpěvačka-soprán a tanečnice. Studovala klavírní hru (u Bedřicha Antonína Wiedermanna), zpěv (u Marie Vopálkové-Lukášové) a herectví (u Marie Hübnerové). V polovině 20. let začínala ve Východoslovenském národním divadle v Košicích a postupně působila ve Vinohradské zpěvohře v Praze, Zemském divadle v Brně, ve Vídni a Varšavě. Od počátku 30. let vystřídala v krátkých angažmá takřka všechny operetní scény v Praze. Po válce zakotvila v pražském Divadle Umění lidu, respektive Hudebním divadle v Karlíně (1945–61). Svůj syntetický herecký a pěvecký projev uplatnila i v činohře a do 70. let vystupovala také na estrádách. Spolupracovala s rozhlasem, televizí a filmem, kde se však dočkala pouze epizodních a menších rolích paní se psem (Poslední mohykán, 1947), Němky v hotelu (Nikdo nic neví, 1947), sousedky titulního hrdiny (Pan Novák, 1949), signoriny Brigenti v hotelu Alcron (Štěňata, 1957) a hraběnky Kounicové (Poslední růže od Casanovy, 1966).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!