V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PETERKA, Alois

Alois PETERKA (* 1. 1. 1897, † po 1950?)  – herec a divadelní režisér. Od počátku 30. let až do konce okupace působil jako herec a režisér (i operetní) na pražských lidových scénách (Uranie, Divadlo Metropol v paláci Kotva, Stálé divadlo v Unitarii, Nové divadlo) a po válce v obou profesích pokračoval v Jihočeském národním divadle v Českých Budějovicích (1945–50). Ve filmu, kde se poprvé objevil jako hrabě Béla Révay v dramatu M. Friče Jánošík (1935), vytvořil pak tři desítky epizodních i o něco větších rolí, nejčastěji ředitelů (Uličnice, 1936; Lízin let do nebe, 1937; Ideál septimy, 1938), obchodníků (Rozkošný příběh, 1936; U pěti veverek, 1944), vojáků různých hodností (Poručík Alexander Rjepkin, 1937; Klatovští dragouni, 1937; Zborov, 1938), soudců (Advokátka Věra, 1937; Důvod k rozvodu, 1937; Ze soudní síně, 1938), otců (Karel Hynek Mácha, 1937; Filosofská historie, 1937) a různých hostů. Znárodněná kinematografie mu již žádnou příležitost neposkytla.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!