V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PETÁKOVÁ-KALNÁ, Věra

Věra PETÁKOVÁ-KALNÁ (* 8. 2. 1923 Praha, † 8. 4. 2004 Ústí nad Labem)  – herečka. Již jako čtyřletá hrála „repertoární dítě“ v Ústí nad Labem a Národním divadle. Po absolvování Státní konzervatoře v Praze (1943) působila do konce okupace na pražských scénách (Živé jeviště v Rokoku, Intimní divadlo). Poválečné období strávila nejprve na jevištích oblastních divadel v Ústí nad Labem (1945–47), Teplicích (1947–48), Českých Budějovicích (1948–53). Po několikaleté odmlce obnovila jevištní činnost jako členka Pražské estrády v Alhambře (1958–61), během 60. let externě hrála ve vinohradském Divadle čs. armády a Divadle za branou a od roku 1970 vystupovala pod hlavičkou Pražského kulturního střediska a Pragokoncertu. Roku 1965 přijala místo konferenciérky v Ústředním domě armády v Dejvicích. Film. kariéru odstartovala naráz čtyřmi vedlejšími dívčími rolemi (Harmonika, 1937; Kariéra matky Lízalky, 1937; Karel Hynek Mácha, 1937; Lízin let do nebe, 1937). Postavy dcer, snoubenek a nevěst (Pět strýců, 1942; Host do domů, 1942; Revoluční rok 1848, 1949) postupně vytěsnily úlohy děveček (Řeka čaruje, 1945; Strakonický dudák, 1955; Kam s ním?, 1955), služek a komorných (Lavina, 1946; O medvědu Ondřejovi, 1959), k nimž později přidala ještě např. role profesorky na táboře (Robinsonka, 1956), asistentky div. režiséra (Zkouška pokračuje, 1959), úřednice (Mezi námi zloději, 1963) a členky Armády spásy (Svatá hříšnice, 1970). Příležitostně hrála též v televizi (Jana Eyrová, 1972; Proč pláčeš, břízo bílá, 1991).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!