V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PEŠKOVÁ, Libuše

Libuše PEŠKOVÁ (* 5. 7. 1924 Praha, † 30. 11. 1994 Benešov)herečka; manželka překladatele, dramatika a teatrologa Jaroslava Pokorného (1920–1983). Absolvovala dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze (1948) a po dvou sezonách v Městském oblastním divadle v Pardubicích získala roku 1950 angažmá v pražském Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého, jehož členkou zůstala až do odchodu do invalidního důchodu (1968). Zároveň učila herectví na DAMU (1957–68). V rozmanité žánrové skladbě hereckého repertoáru střídala ženské portréty protikladných charakterů a osudů, ve kterých dokázala přesvědčivě postihnout jejich tragiku, citové vzněty, humor a životní vitalitu. Film, na rozdíl od divadla, však čerpal z jejího hereckého umění velmi sporadicky, omezeně a jednostranně. Od poloviny 50. let do počátku 70. let hrála okrajové role, většinou venkovanek s těžkým údělem, v necelé desítce filmů, např. Jan Hus (1954), po noci den (1955), Synové hor (1956), Žalobníci (1960) a Malý Bobeš (1961). Z této linie nepatrně vybočovaly jen roličky železničářky Nývltové v Novákově povídce Smrt na jehle z triptychu detektivních příběhů Zločin v dívčí škole (1965), uklízečky krematoria Podzimkové v Herzově hororu Spalovač mrtvol (1968) a úřednice v Hoblově povídkovém filmu Velká neznámá (1970). Na obrazovce je zaznamenána v tv. záznamu div. představení S láskou nejsou žádné žerty (1969).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!