V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PEŠICE, Jaroslav

Jaroslav PEŠICE (* 17. 12. 1943 Praha)  – herec; manžel herečky B. Douskové. Od absolvování DAMU (1965) byl více než třicet let členem Městského divadla, respektive Krajského divadla Příbram. Ve filmu slibně debutoval jednou z hlavních rolí zákopníka Hančla zvaného Žorž v okupačním dramatu Zpívali jsme Arizonu (1964). Znovu se na plátně objevil až po deseti letech ve vedlejší postavě továrního mistra Pacovského v Borkově prvotině ze života současné mládeže Kvočny a Král (1974) a pak ho ještě stejný režisér obsadil do epizodky příslušníka VB v tragikomedii Lvi salónů (1978). Jeho tv. tvorbu reprezentují menší úlohy v inscenacích Stránky z deníku (1977), O statečné princezně Janě (1978) a Nebe, peklo, ráj (1991) a seriálu Zlá krev (1986) a po delší odmlce v jedné z povídek seriálu 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem (2004). Uplatňuje se rovněž v rozhlasových hrách.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!