V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BRANCUZSKÝ, Otmar

Otmar BRANCUZSKÝ (* 13. 2. 1956 Jihlava)  – herec. Studoval grafiku a fotografii na brněnské uměleckoprůmyslové škole. Hrál v několika div. amatérských souborech (založil div. spolek Bez chiby v Brtnici). Profesionálně hraje od roku 1990, kdy přijal angažmá v Horáckém divadle v Jihlavě. Po třech letech přešel nakrátko do Klicperova divadla v Hradci Králové a od roku 1994 je členem pražského Divadla ABC. Hostuje též v Činoherním klubu, v Divadle Skelet a v inscenacích Pražské div. agentury Václava Hanzlíčka. Rozložitou silnější postavou s plasticky modelovanou širokou tváří i robustnějším projevem mu jsou blízké zejména lidové typy, jimiž se prezentuje hlavně před kamerou, kde mu první drobné epizodky připadly ve filmech Pevnost (1994), Kolja (1996), Báječná léta pod psa (1997) a Lotrando a Zubejda (1997). Rejstřík rázovitých figurek dále rozšířil roličkami (nejčastěji v pohádkách a komediích) hofmistra (Královský slib, 2001), gynekologa Vyhnálka (Jak básníci neztrácejí naději, 2004), drába (Anděl Páně, 2005), šéfa komunálních služeb (…a bude hůř, 2007), moravského sedláka Königa (Svatba na bitevním poli, 2008), opilce Rulfa (O život, 2008) a žalářníka (Ať žijí rytíři!, 2009). Zatím největší příležitosti mu přinesly postavy hospodských v Krausově satirické komedii Městečko (2003) a v prázdninové teenagerské komedii Iva Macharáčka Panic je nanic (2006). Hojně se uplatňuje také na tv. obrazovce v inscenacích a tv. filmech (Vlci ve městě, 2000; Společnice, 2000; Nezvěstný, 2003; Návrat zbloudilého pastýře, 2004; In nomine patris, 2004; Zlá minuta, 2005; Podvraťáci, 2005; Jasnovidec, 2005; Slečna Guru, 2006; V hlavní roli, 2007; Tajemná truhla, 2007; Skrývačky, 2008; Lovec vodního ticha, 2008; Setkání v Praze, s vraždou, 2008), pohádkách (Marie Růžička, 1994; Zimní víla, 1999; O svatební krajce, 2003;), ale zejména v seriálech (Draculův švagr, 1996; Případy detektivní kanceláře Ostrozrak, 1999; Šípková Růženka, 2001; Četnické humoresky, 2003; Náměstíčko, 2004; Pojišťovna štěstí, 2004; Josef a Ly, 2004; Světla pasáže, 2007; Proč bychom se netopili, 2008; Ďáblova lest, 2008; Kriminálka Anděl, 2008; Vyprávěj, 2009; Poste restante, 2010).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!