V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PEŇÁZOVÁ, Marcela

Marcela PEŇÁZOVÁ (* 6. 9. 1957 Jihlava )herečka; dcera herce L. Peňáze. Mládí prožila v Hradci Králové, kde začala chodit na gymnázium (1972). Rok poté složila zkoušky na dramatické oddělení Konzervatoře v Brně, po jejímž absolvování získala angažmá v Horáckém divadle v Jihlavě (1977–83), následující dvě sezony strávila v činohře Státního divadla v Ostravě, než zakotvila v činohře Státního divadla v Brně (1985–90). Počátkem 90. let byla členkou souboru Městských divadel pražských. V poslední době se pohybuje na jevištích v agenturních představeních (Zlaté jezero, Vrátila se jednou v noci). Na film. plátně debutovala jako Korelka, dívka vedoucího pionýrů (M. Nesvadby), v dětském snímku Mrkáček Čiko (1983) Věry Plívové-Šimkové a Drahuše Králové. Problémy dětí a mladých ne právě zdařile reflektovaly dva gottwaldovské filmy Otakara Koska, v nichž po ošetřovatelce Bětce (Sedmé nebe, 1987) byla už maminkou Dostálovou (Tobogan, 1989). Nesrovnatelně více šancí jí dává obrazovka v inscenacích, filmech i pohádkách (Kufr, 1984; Sestra Amáta, 1989; Vampýr, 1989; O buchtách a milování, 1990; Honzík, 1991; Erasmovy velké arkány, 1992) a seriálech (My holky z městečka, 1986; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Heřmánci, 1990; Život na zámku, 1995; Vyprávěj, 2009; Přešlapy, 2009). Věnuje se rovněž dabingu.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!