V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PELLOVÁ-CZIVIŠOVÁ, Ada/Milada

Ada/Milada PELLOVÁ-CZIVIŠOVÁ rozená Czivišová (* 19. 11. 1897 Praha, † 197?)herečka a režisérka. První herecké příležitosti před kamerou jí poskytl po svém boku ruský herec a režisér V. Ch. Vladimírov v melodramatech Pražská švadlenka (1926) a Její princ (1927). Spolu s Jaromírem Schäfferem pak režírovala němou pohádku Zlatý květ (1929), ve které ztělesnila vodníka. Ve zvukové éře už se objevila jen jako královna Kunhuta v nedochovaném historickém dramatu Vězeň na Bezdězi (1932) a jako cikánka Gerda v melodramatu Cikánská láska (1938), na němž se podílela režijně a scenáristicky. Její děti Gustav Cziviš (* 1926) a Milli (Milada) Czivišová (* 1920) s ní hrály v některých filmech.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!