V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PELLAR, Rudolf

Rudolf PELLAR (* 28. 2. 1923 Púchov nad Váhom, okres Povážská Bystrica, † 4. 9. 2010 Praha)  – herec, zpěvák a překladatel; manžel překladatelky Luby Pellarové (1922–2005) a otec překladatele Šimona Pellara (* 1948). Vyrůstal na Vysočině a maturitu složil na reformním reálném gymnáziu v Brně (1942). Již od mládí se zajímal o jazyky a chtěl studovat češtinu a němčinu. Po uzavření vysokých škol na počátku okupace se stal posluchačem herectví na brněnské Konzervatoři, kterou však dokončil až po osvobození (1946). Následně vystřídal krátká angažmá v divadlech v Jihlavě, Přerově a Opavě a pak už hrál na pražských scénách: Městské oblastní divadlo Žižkov – Libeň (1948–54), Státní divadlo v Karlíně (1954–60) a od roku 1960 je členem Městských divadel pražských. Od počátku 50. let účinkoval také ve filmu, kde svou intelektuálskou tvář s charakteristickými vousy a brýlemi nejčastěji propůjčoval menším postavám redaktorů (Zaostřit, prosím!, 1956; Opera ve vinici, 1981), lékařů (Pasáček z doliny, 1983), profesorů a vědců (Pohádka o staré tramvaji, 1961; Tarzanova smrt, 1962; Helimadoe, 1993) a učitelů (Čarodějky z předměstí, 1990). Filmaři ho také využili do rolí zpěváků (Divotvorný hrnec, 1952; Pochodně, 1960). Objevil se i v zahraničních filmech natáčených na našem území (Johanka z Arku/Joan of Arc, 1999; Liga výjimečných/The League of Extraordinary Gentlemen, 2003). Svůj příjemný a znělý baryton uplatňoval hojně v rozhlase a televizi jako speaker a recitátor. Ve druhé polovině 50. let se prosadil jako interpret populárních písní se zaměřením na žánr americké a francouzské lidové písně a šansonový repertoár. Výběr jeho písňových nahrávek vyšel na CD albech Písně (2004) a Písničky od Seiny (2004). Zpěv rovněž vyučoval na Státní konzervatoři v Praze (1970–2001). V období normalizace měl zákaz veřejného vystupování v rozhlase i filmu a proto se společně s manželkou Lubou začal intenzivně věnovat překladatelské činnosti (z angličtiny a němčiny) a přeložil řadu stěžejních autorů moderní anglosaské literatury, za což s manželkou získal Státní cenu (1997). Své vzpomínky shrnul v knížce Nejdřív se musíte narodit… (2008). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1994).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!