V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PĚKNÝ, Milan

Milan PĚKNÝ (* 29. 9. 1942 Tábor)  – herec. Jako činoherec i operetní sólista prošel oblastními divadly v Příbrami (1979–80), Teplicích (1980–85) a Hradci Králové (1987–89). Do dalšího stálého angažmá již nenastoupil. Od poloviny 70. let se objevuje v anonymních film. epizodkách, např. svatebčana (Dobrý den, město, 1976), hosta (Malá mořská víla, 1976), občana v tramvaji (Osvobození Prahy, 1976), generálova pobočníka (Paleta lásky, 1976), zaměstnance cestovní kanceláře Universum (Zítra vstanu a opařím se čajem, 1977), četníka (Balada pro banditu, 1978), asistenta režie (Já už budu hodný, dědečku!, 1978), vojáka kontrašpionáže (Božská Ema, 1979), snajpra (Svítalo celou noc, 1980), hudebníka (Zakázaný výlet, 1981; Modré z nebe, 1983) a ošetřovatele (Atrakce švédského zájezdu, 1989). Spíše výjimečně se objevoval i na obrazovce, např. v seriálech (Dlouhá bílá stopa, 1982: Zlá krev, 1986; Druhý dech, 1988) i tv. filmech (Fantom opery, 1987; Popel a hvězdy, 1990; Inkarnace, 1995).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!