V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PEKÁRKOVÁ, Arna/Arnoštka

Arna/Arnoštka PEKÁRKOVÁ (* 17. 4. 1897 Praha, † 19. 11. 1981 Olomouc)herečka. Jako žačka Marie Hübnerové (1916–17) absolvovala celou svou div. dráhu na mimopražských scénách (České národní divadlo v Brně, Pardubice, Národní divadlo v Bratislavě, Kladno, České Budějovice), kde nejdelší a zároveň poslední angažmá strávila v olomouckém divadle (1935–63). Film jí nabídl až v pozdějším věku několik malých postav starých žen a babek bohužel vesměs v budovatelských titulech nevalné úrovně: Koubova matka (Žízeň, 1949), členka závodní rady (Přiznání, 1950), bezejmenná epizoda (Karhanova parta, 1950), starší žena (Štika v rybníce, 1951), Zemínová (Anna proletářka, 1952) a naposled si zahrála babku v Gajerově proticírkevním snímku Králíci ve vysoké trávě (1961). Nejhodtnotnějším snímkem z její filmografie tak zůstává Steklého švejkovská komedie Poslušně hlásím (1957), v níž měla roličku babičky v Putimi.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!