V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PECHOVÁ, Ema

Ema PECHOVÁ rozená Pešková (* 1. 1. 1869 Jičín, † 2. 12. 1965 Brno)  – herečka; manželka herce a divadelního režiséra Ladislava Pecha (1866–1942) a matka herce L. PeškaM. Walterové. Pocházela z hereckého rodu se staletou tradicí – oba rodiče byli členy kočující div. společnosti Elišky Zöllnerové. Od útlého dětství ji vychovávali prarodiče v Jičíně, kde také vychodila měšťanskou školu. Láska k divadlu ji roku 1885 přivedla bez vědomí rodičů do řad div. společností (František Pokorný, František Trnka). Rozhodující význam však pro její herecké zrání mělo angažmá u Vendelína Budila v Plzni (1893–1900). Následujících třicet pět sezon strávila v činoherním souboru Českého národního divadla, respektive Státního divadla v Brně (1900–35). Na jevišti prošla celým žánrovým spektrem naší i světové divadelní scény, všemi věkovými kategoriemi, od naivek a temperamentních dívek až po milující matky, babičky a chůvy. Slabý zrak jí znemožnil film. kariéru. Ve filmu se tak objevila pouze jedenkrát v úloze starostlivé maminky hlavního hrdiny, vězeňského knihovníka dr. Aloise Pecha (H. Haas), v komedii M. Friče Mazlíček (1934). Spolupracovala s brněnským studiem Čs. rozhlasu, kde účinkovala od jeho počátků. Byla též pedagogicky činná na brněnské konzervatoři (1920–36).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!