V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BRANALD, Richard František

Richard František BRANALD (* 3. 4. 1876 Praha, † 1. 4. 1950 Praha)  – režisér, herec a spisovatel; manžel herečky M. Branaldové otec spisovatele A. Branalda. Pocházel z rodiny malíře porcelánu. Zanechal studií na učitelském ústavu (byť se nějaký čas živil jako učitel) a stal se typografem, aby na počátku 20. století zahájil hereckou dráhu v Klatovech, pak působil mj. v Městském divadle v Plzni, v Národním divadle v Brně a v Městském divadle Královských Vinohrad. Roku 1918 spoluzaložil film. výrobnu Excelsior, při které zřídil film. hereckou školu, v jejímž rámci natočil jako režisér komedii Československý Ježíšek (1918). Psal i scénářa a v dalších svých němých filmech (Aloisův los, 1919; Utrpením ke slávě, 1919) se představil též jako herecký protagonista. Ve zvukovém obobí se objevil na plátně v úlohách lékaře (Matka Kráčmerka, 1934), předsedy senátu (První políbení, 1935) a notáře (První láska, 1935).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!