V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PECIÁN, Václav

Václav PECIÁN (* 27. 2. 1901 Praha, † 1. 7. 1961 Karlovy Vary)  – herec. U divadla začal na počátku 20. let jako člen pražského kabaretu Revoluční scéna. Svůj robustní zjev uplatnil na film. plátně v drobnokresbách asi třiceti epizodních figur, které vytvořil v letech 1922–44. Převažují mezi nimi postavy strážců zákona (Likérová princeznička, 1922; Batalion, 1927; Poslední bohém, 1931; Preludium, 1941), vojáků (Loretánské zvonky, 1929; Písničkář, 1932; Sedmá velmoc, 1933) a hostů restauračních zařízení (Fidlovačka, 1930; Právo na hřích, 1932; Noční motýl, 1941). Naposledy se objevil v úloze uhlíře a zápasníka René Maňase v komedii V. Slavínského Neviděli jste Bobíka? (1944). Po osvobození byl členem výrobních štábů ve Státní výrobě filmů.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!