V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PAVLOVSKÝ, Pavel

Pavel PAVLOVSKÝ (* 11. 12. 1944 Praha)  – herec; manžel herečky M. Švábové. Od ukončení hereckých studií na DAMU (1966) se jeho domovskou scénou stalo především Divadlo J. K. Tyla v Plzni (1966–71, 1972–82 a od roku 1989 dosud). Mezitím působil také na pražských scénách (Divadlo za branou, 1971–72; Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého, 1982–89). K jeho velkým rolím na plzeňské scéně patří z poslední doby např. Cyrano z Bergeracu. Pravidelně spolupracuje s rozhlasem a velmi vzácně se objevuje ve filmu, kde zaujal svou první rolí černookého pošťáka Bertina v Jasného poetické venkovské kronice Všichni dobří rodáci (1968) a později se připomněl výraznou úlohou Xaveria v Soukupově arbesovské biografické fantazii Romaneto (1980). Dále hrál trenéra žákovského běžeckého oddílu v Sirového psychologickém snímku Paragraf 224 (1979) a vůdce mladých anarchistů Dražana v epizodě z dějin českého dělnického hnutí Hodina života (1981) režiséra Václava Matějky. Ústřední postavu mladého šlechtice vytvořil po boku J. BrejchováHerzově tv. adaptaci romantického příběhu nenaplněné lásky podle I. S. Turgeněva Dotek motýla (1972). Na obrazovce ho mohli diváci vidět v iscenacích a tv. filmech (Dotek motýla, 1972; Čarovná rybí kostička, 1984; Havárie v zámeckém parku, 1985; Juno a Avos, 1985; Ohrada snů, 1998; Hodina pravdy, 2000), seriálech (Malý pitaval z velkého města, 1982) či záznamu div. představení Celebrity s. r. o. (2007).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!